EMPREGO

A situación actual

A economía española atravesa a maior crise económica da democracia.
Non se recorda no rexistro estatístico da economía española un cambio de ciclo tan brusco e profundo.En España esta crise é a crise do paro.

 

Que propoñemos
Considerar como non consumida a percepción da prestación por desemprego para aqueles desempregados afectados por suspensións totais ou parciais dos contratos (Es temporais).
Fomentar o emprego autónomo para mozos menores de trinta anos.
Proceder á reforma en materia de Empresas de Traballo Temporal tendente a reforzar o papel que sen dúbida teñen estas empresas.
Modificar o Programa de Fomento do Emprego para incentivar a recolocación dos traballadores afectados pola crise.
Permitir a colaboración público privada nos servizos estatais e autonómicos de emprego en tarefas como a recolocación, a procura de emprego e a formación.
Promover, no marco do Diálogo Social, unha reforma laboral similar á acordada en 1997 que teña como obxectivo prioritario a creación de emprego e en especial, o fomento da contratación indefinida bonificando as cotizacións dos novos contratos.