SANIDADE

A situación actual

A sanidade do Século XXI debe facer fronte a novos retos dos que, por parte do Goberno socialista, pouco se fixo e queda moito por facer.
Consideramos que o Goberno socialista fomentou o nacemento de 17 sistemas sanitarios, con diferentes prestacións sociais segundo as autonomías. E iso non o podemos permitir

 

Que propoñemos
Porque desde o Partido Popular cremos na igualdade dos españois, na igualdade de trato, na elección de profesional sanitario e a igualdade en prestación sanitaria recibida.
Porque debemos aproveitar as oportunidades que ofrecen as novas tecnoloxías, a investigación e a formación dos profesionais sanitarios, para seguir avanzando en calidade da sanidade.
Cremos que a Sanidade do Século XXI debe ser personalizada e próxima ao paciente, debemos mellorar a relación médico - paciente, a elección do médico que queremos que nos trate, ter máis e mellor información, coñecer as historias clínicas e debemos axudarnos coas novas tecnoloxías pondo en marcha retos pendentes como as historias clínicas telemáticas e a receita electrónica.
Desde o Partido Popular cremos nunha sanidade de calidade, universal, pública, igual, aberta a todos, sen diferenzas, sen que importe a Comunidades Autónomas onde se resida e mantendo a cohesión territorial.
Porque nos enfrontamos a atender sempre ao maior número de persoas, debido ao aumento da poboación e da esperanza de vida.
E, á súa vez, o financiamento vai ligada á sustentabilidade do Sistema Nacional de saúde que debe ser de calidade e capaz de facer fronte ás necesidades da sociedade actual.
O gran reto da sanidade é ademais o tema do financiamento ligado - necesariamente - ao financiamento autonómico.
Porque, queremos unha calidade universal, de calidade e cohesionada no noso Estado das Autonomías.
Porque cando se fala de saúde, todos merecemos ser tratados de forma personalizada e igual.