XUVENTUDE

A situación actual

Os máis novos necesitan que se impulsen políticas claras que xeren emprego para eles, políticas que faciliten a mobilidade, que permitan a emancipación, que favorezan o benestar e, sobre todo, a igualdade de oportunidades para todos os mozos do noso país.
As políticas de mocidade teñen que ser transversais, sen estar acoutadas a un só área de xestión e presentes en todas as administracións e ámbitos de xestión.

 

Que propoñemos
Na actualidade, os mozos do Partido Popular, desenvolven un Plan de Mocidade 2009-2012, que desenvolverá un paquete de accións dirixido a dar máis protagonismo aos mozos españois, con medidas específicas para afrontar a crise, entre outras:
Apoiar aos mozos no acceso ao emprego
Facilitar o dereito á vivenda.
Impulsar o voluntariado novo.
Promover o acceso dos mozos ás novas tecnoloxías.
Loitar contra os riscos do consumo de drogas.
Fomentar a seguridade viaria.
Promover as actividades culturais e deportivas entre mozas.