Programa del congreso

CRONOGRAMA DO XVIII CONGRESO PROVINCIAL DO PP DE LUGO

Lugo, domingo 19 de setembro

 

Convocatoria da Xunta Directiva Provincial PP de Lugo

 • Venres 16 de xullo.- Enviarase a convocatoria da Xunta Directiva Provincial do PP de Lugo

 

Convocatoria do XVIII Congreso

 • Martes 20 de xullo.- Convocatoria do XVIII Congreso Provincial do PP de Lugo pola Xunta Directiva Provincial de Lugo

 

Prazo de inscrición dos afiliados (só os afiliados inscritos poden votar nas Asembleas)

 • Mércores 21 de xullo.- Primeiro día para que os afiliados se inscriban para participar no Congreso e se poñan ao corrente de pago das cotas.

 

 • Mércores 4 de agosto.- Último día para que os afiliados se inscriban para participar no Congreso e se poñan ao corrente de pago das cotas

 

Prazo para elección de compromisarios

 • Venres 27 de agosto.- Data límite para que a Pta provincial publique a convocatoria de celebración das asembleas

 

 • Sábado 28 de agosto.- Comezo do prazo de presentación de solicitudes de afiliados para ser candidato a compromisario

 

 • Mércores 8 de setembro.- Finalización do prazo de presentación de solicitudes de afiliados para ser candidato a compromisario

 

 • Martes 14 de setembro.- Celebración de asembleas para a elección de compromisarios. Haberá dúas urnas: 1ª urna votarase a un candidato/a á Presidencia do PP de Lugo e na 2º urna votaranse aos candidatos a compromisarios

 

Prazos para a presentación de candidaturas á Presidencia do PP de Lugo

 • Martes 27 de xullo.- Comeza o prazo para a presentación de candidaturas á Presidencia do PP de Lugo ante a C.O.C. (75 sinaturas de afiliados)

 

 • Mércores 4 de agosto.- Remata o prazo para a presentación de candidaturas á Presidencia do PP de Lugo ante a C.O.C. (75 sinaturas de afiliados)

 

 • Xoves 5 de agosto.- Proclamación das candidaturas presentadas

 

 • Venres 27 de agosto ao luns 13 de setembro.- Campaña electoral interna

 

Prazos relativos aos Comunicados

 • Venres 3 de setembro.- Finaliza o prazo para a presentación do texto dos Comunicados

 

Celebración do Congreso

 • Domingo 19 de setembro.- Celebración do XVIII Congreso Provincial do PP de Lugo

 

756 COMPROMISARIOS

 • Natos (Xunta Directiva e COC): 138. Electos 618 (PP 600 + NNXX 18)